TK 2005 yılında çevre ve inşaat mühendisliği alanlarında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

TK'nın kurucu ortakları kavramsal tasarım ve fizibilite çalışmalarından, uygulama projeleri ve saha kontrollüğüne kadar birçok konuda oldukça tecrübeli ve yetkin olup bu tecrübelerini ulusal ve uluslararası prestijli projelerde edinmişlerdir.

Şirketin başlıca İşverenleri arasında Belediyeler, Devlet Kurumları, STO'lar, Özel Sektör ve finans kurumları (Dünya Bankası, AYB, KfW, AKB, etc.) gelmektedir.

Şirket, müşavirlik sektöründe anahtar bir rol oynamayı planlamaktadır, ve bu amaç doğrultusunda da gerekli yatırımları yapmaktadır. Ağırlıklı olarak İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanlarında, uluslararası tecrübelerini de kullanarak, hizmet vermektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü oldukça tecrübeli ve yetkin olup birçok konudaki mühendislik projelerinde görev alabilmektedir. Bu konular arasında konutlar, çelik ve yüksek katlı binalar ile tüneller ve köprüler yer almaktadır. Çevre Bölümü ise sektördeki çeşitli projeler için mühendislik hizmetleri verecek kaynaklara sahiptir. Çevre bölümünün çalışma alanları su ve atıksu şebekelerinden atık yönetim projelerine kadar birçok alanı kapsamaktadır.

TK'nın kurucu ortaklarının mühendislik ve müşavirlik konularındaki deneyimleri birçok yabancı ortakla gerçekleştirilmiş proje ve çalışmalarla edinilmiştir. Bu uluslararası uzmanlık Şirkete daha geniş bir bakış açısı kazandırmıştır.

TK, Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği alanlarında en uygulanabilir (feasible) çözümleri hedefleyen son teknoloji seçenekleri sunacak bilgi-birikimi ve tecrübeye sahiptir. Uluslararası proje yönetim tecrübesi ile Şirket, İşverenlerinin kalite-zaman-maliyet gerekliliklerini karşılayacak yetkinliktedir. Bu prensipten hareketle, TK ilgili standartlara uyarak, temel saha araştırmaları, değerlendirme raporları ve fizibilite çalışmalarından başlayarak avan ve uygulama projeleri, saha kontrollüğü ve işletmeye alma çalışmalarına kadar bir mühendislik projesinin her aşamasında hizmet vermektedir.

TK, uzman personeli ve beraber çalıştığı Danışmanlar ve Akademisyenler ile maliyet planlaması, proje yönetimi, sözleşme yönetimi, saha kontrollüğü ve inşaat yönetimi konularında hizmet vermektedir. Yapılması planlanan yatırımlar için maliyet planlamasından başlayarak işin tamamlanmasına kadar geçen süreçlerde İşverene gerekli destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda, fizibilite raporlarının, fayda-maliyet analizlerinin, ihale dosyaları ile sözleşme ve şartnamelerin, iş programlarının, aylık ilerleme raporlarının, iş bitirme raporlarının hazırlanması, saha kontrollüğü ve kalite denetimlerinin yapılması, işletmeye alma çalışmlarına katılım yer almaktadır.

Mühendislik hizmetlerinin yanısıra, TK ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) ve S&E (Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi) Danışmanlığı ve Üçüncü Taraf Denetimleri gerçekleştirecek kaynaklara sahiptir. Faaliyetlerden kaynaklanan çevresel boyutların ve sağlık-emniyet tehlikelerinin ve risklerinin tanımlanması konusunda hizmet verilmektedir. Bu kapsamda, firmaya özel risk değerlendirme metodunun seçilmesi ve uygulanmasıyla birlikte, firma faaliyetleri ilgili çevre boyutları ve iş güvenliği riskleriyle ilişkili yasal uygunluk değerlendirmeleri de yapılmaktadır. Bu hizmetler ayrı ayrı olarak verilebildiği gibi, yönetim sisteminin (KYS, ÇYS, SE) bir modülü olarak belgelendirme sürecinin bir parçası şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir.

TK'nın yetkinlik sahibi olduğu alanlar arasında:

Çevre Mühendisliği:

Atık Yönetimi
Su, Atıksu ve Drenaj Mühendisliği
Çevresel Değerlendirme Çalışmaları
Toprak ve Yerlatısuyu Kirliliği Kontrolü
ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) Danışmanlığı (ISO 14001
S&E (Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi) Danışmanlığı (OHSAS 18001)

İnşaat Mühendisliği:

Konutlar
Endüstryiel Tesisler
Ticari Tesisler
Köprüler
Tüneller
Spor Tesisleri ve Stadyumlar
Silolar & Kuleler
Deniz Yapıları
Altyapı Tesisleri

bulunmaktadır.